Περιγραφή

Ο φοιτητής δικαιούται να ξεκινήσει την πρακτική του άσκηση , εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στην Ε5/4942/12-09-89
Ε5/4942/12-09-89:
«Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφόσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του, υπό την προϋπόθεση ότι στα οφειλόμενα δεν συμπεριλαμβάνονται μαθήματα ειδικότητας.»
Για το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ τα απαιτούμενα μαθήματα ειδικότητας του ΝΠΣ είναι:

 

Κωδικός

ΜΑΘΗΜΑ

31

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι (Θ)

33

Ψηφιακά Συστήματα (Θ+Ε)

43

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ (Θ+Ε)

44

Κλασικές Εγκαταστάσεις Αυτοματισμού (Θ+Ε)

51

Βιομηχανικοί Ελεγκτές και ΣερβοκινητήριαΣυστήματα (Θ+Ε)

52

Υδραυλικά - Πνευματικά Συστήματα  (Θ+Ε)

55

Δίκτυα Η/Υ- βιομηχανικά δίκτυα  (Θ+Ε)

61

Ψηφιακά ΣΑΕ (Θ+Ε)

62

Ρομποτική & Πλασματική Πραγματικότητα (Θ+Ε)

63

Τεχνολογική Μέθοδος Σχεδιασμού και CAD CAM-CAE (Θ+Ε)

64

Μικροελεγκτές (Θ+Ε)

71

Ευφυής Έλεγχος (Θ+Ε)

72

Προγραμματιζόμενοι  Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί (Ε)

73

Στοιχεία διαμορφωτικής μηχανολογίας και προγραμματιζόμενες εργαλειομηχανές CNC (Θ+Ε)

74

Έλεγχος Διεργασιών (Θ)

75

Εποπτικός Έλεγχος & Ανάκτηση Δεδομένων-SCADA (Ε)

 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

  Ο Σπουδαστής, καταθέτει στην Γραμματεία του Τμήματος Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης (Αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης). Εάν ισχύουν οι προϋποθέσεις του Ε5/4942/12-09-89 (βεβαιώνεται από την γραμματεία) τότε προσκομίζει τα παρακάτω στην επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (εργαστήριο μετρολογίας). Αλλιώς (αν χρωστάει περισσότερα μαθήματα) αιτείται εξαίρεσης από την Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ. Αν εγκριθεί η αίτηση του από την Συνέλευση τότε προσκομίζει τα παρακάτω στην επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (εργαστήριο μετρολογίας).

 

Α Σε περίπτωση απασχόλησης χρηματοδοτούμενη από ΟΑΕΔ
α) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης ότι θα τον απασχολήσει και θα τον ασφαλίσει (Βεβαίωση Εργοδότη για Απασχόληση και Ασφάλιση )
β) Δήλωση ατομικών στοιχείων του φοιτητή (ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)
Με την προσκόμιση των παραπάνω εγγράφων:
1. Συμπληρώνεται η σύμβαση σε 3 αντίτυπα (ένα για τον φοιτητή έναν για τον εργοδότη και ένα για το Τμήμα). Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος τον εργοδότη και τον φοιτητή. Ο φοιτητής υποχρεούται να προσκομίσει σε εύλογο χρονικό διάστημα την σύμβαση υπογεγραμμένη από τον εργοδότη και τον εαυτό του στην επιτροπή πρακτικής άσκησης.
2. Συμπληρώνεται βεβαίωση που χορηγείται στον εργοδότη (με ευθύνη του φοιτητή) για την παραλαβή της επιδότησης από τον ΟΑΕΔ.
3. Χορηγείται το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης.
4. Πραγματοποιείται αρχικός ορισμός ακαδημαϊκού επόπτη της ΠΑ. Ο τελικός ορισμός γίνεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης σε συνεδρίαση της.

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ
Κατά την διάρκεια της ΠΑ ο ο φοιτητής συνεννοείται με στον ακαδημαϊκό επόπτη για την συμπλήρωση του βιβλιαρίου ΠΑ. Με το πέρας της ΠΑ ο φοιτητής συνεννοείται με στον ακαδημαϊκό επόπτη και παραδίδει το βιβλιάριο της ΠΑ συμπληρωμένο ως ακολούθως:
1. Το βιβλιάριο ΠΑ συμπληρωμένο (ανά εβδομάδα) από τον φοιτητή με σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη (έντυπο 1).
2. Ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο 4
3. Ακαδημαϊκός Επόπτης συμπληρώνει το έντυπο 2 και έντυπο 5

Ο φοιτητής σε συνεννόηση με τον ακαδημαϊκό επόπτη παραδίνει ότι του ζητηθεί από τον ακαδημαϊκό επόπτη. Τελική έγκριση επιτυχούς ολοκλήρωσης της ΠΑ γίνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

 

Β Σε περίπτωση απασχόλησης χρηματοδοτούμενη από ΕΣΠΑ

Δίνονται αναλυτικές οδηγίες στα έγγραφα της Πρακτικής Άσκησης (eclass) κάθε ακαδημαϊκή χρονιά που προκηρύσσεται το έργο. (αλλάζουν τα έντυπα και η διαδικασία).


ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018 ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΔΩ

 

 

Γ Σε περίπτωση απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ενωση μέσω Erasmus

  Δίνονται αναλυτικές οδηγίες στο έγγραφο που ακολουθεί εδώ

 

Ωρες εξυπηρέτησης:

Εργαστήριο Μετρολογίας αιθ:220

Δευτέρα 9:00-10:00

Τρίτη 9:00 -12:00

Ταυτότητα Μαθήματος
  • Κωδικός: 801
  • Καθηγητές: Φώτης Στεργιόπουλος, Στέλιος Ξανθός, Βασίλειος Ηλιούδης
  • Εξάμηνο: Εξάμηνο 8ο
  • Τύπος: Προπτυχιακό

Εργαλεία Επικοινωνία με τους καθηγητές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS